Galvenā lapa Lapas karte

15.04.2024

 

Saule Auna zīmē

                       
 

0 – Āksts.

Laipnais āksts ir līdzīgs Donam Kihotam – ceļojošam bruņiniekam, kurš bija visu apsmiekls un dzīvam esot, saukts El Locco – Muļķītis, pēc nāves nosaukts – El Bueno – Labais.

Dzīve no baltas lapas – tā ir alķīmija. Indukcija un dedukcija ir lūgsna, kur garīgā veidā visu savelk un veido apli, kurā koncentrācija saspiežoties kļūst par punktu – kustība augšup – lejup notiek vienlaicīgi. Saule un Mēness, garīgā Visuma un Fausta dvēseles būtība īstenojas Tavā dvēselē, cilvēka dvēselē, kurš nonācis līdz Taro Lielo Arkānu Muļķa kārtij.

Gan augstāko, gan arī prāta zinību apliecinājums cilvēkā.

Mags

I – Mags
Viss radītais ir tikai sapnis, kas sastāv no dievišķiem elementiem, bet dzīve ir nepārtraukta azartspēle. Dabas burvestības ir tikai kosmisko magu veikti dievišķi varoņdarbi. Cilvēks ir līdzīgs bumbiņai, kura pēc burvju mākslinieka rokas mājiena izzūd. Pasaule ar neizpratni skatās uz notikumu ar veiksmīgi izgaisušo lietu, kas noslēpta maga rokā.


II – Augstā Priesteriene

Labais – sliktais. Uztveres noslēpumi. Pasaules telpas magnētisms. Individuālu elementu pievilkšana. Pasivitāte, uzņemošs garastāvoklis, uztvertspēja, kas nepieciešama mācībām.

III – Imperatore

Izīda – Urānija. Tā ir Regina Coeli – Debesu māte. Zemes un debesu valdniece. Viņas klātbūtnē briest labība. Tas ir pārticības simbols. Tūkstoš rūpju māte. Gloria Mundi – Augstākā slava. Viņa attīra iekšējo būtību, simbolizē durvis uz fizisko pasauli. Auglība, izaugsme. Mīlas pārraidīšana un uztvere.

IV - Imperators

Spēja vadīt. Principiāla nepieciešamība. Ideju pārvēršana formā, to izpratne. Autoritāte, kura dod iespēju brīvi izvēlēties. Etniskais noslēpums. Autoritārā intuīcija. Pašcieņa. Autoritātes meklējumi.  Pielāgošanās spējas. Simbolu īstenošana. Elementi kā fiziskā ķermeņa sastāvdaļas.

V – Priesteris

Augsti svētie, kuri izzinājuši un apzinājuši visu debesu un zemes patiesību. Gaisma – tumsa, labais – sliktais utt. Brīvās gribas ideja. Dzīvības ideja . Griba, personība. Apgarota griba. Iekšējās brīvības apzināšana. Baltais mags. Dziednieks. Cilvēks, kurš dara citiem labu.

VI Mīlnieki (Mīlošie)

Meitene simbolizē cilvēka dvēseles divējādību – garīgo un dzīvniecisko. Pirmā ir sargeņģelis, otrā – mūžīgi klātesošais dēmons. Jauneklis atrodas dzīves sākuma krustcelēs, kur viņam jāizvēlas starp labestīgo viedo un dzīvniecisko dēmonisko. Bulta ir tā, kas izjauc...
Brīvība, brīvā griba. Krustceles. Atspulga likums (līdzīgs ar līdzīgu).
Labā un Ļaunā dilemma. Pārbaudījumi caur diviem ceļiem. Ceļa izvēle. Harmonija.
Vide, tās būtība. Vides elementi. Divi ceļi.

VII - Hermeja rati (Pajūgs)
Simbolizē cīnītāju, uzvarētāju. Gars -  Ideja pār formu. Smalkā uzvara pār materiālo. Uzvaru izstarojoša būtne. Sevis uzveikšana ar stingrību.
Nolīdzsvarojot emocionālās un mentālās jūtas, var iemācīties valdīt pār saviem garastāvokļiem, nepakļaujoties to pozitīvai vai negatīvai vēlmei izpausties.

VIII – Spēks
Dievišķais spēks. Spēka ideja. Vienotā Pirmā reliģija Metafiziskās sākotnes spēks. Vienotā Patiesā mācība. Augstāko spēku kā līdzsvara starp debesīm un zemi atzīšana. Svaru kausi.
Cilvēciskais spēks. Dabiskais spēks. Dzīvesspēks. Spēka mērķis. Cilvēku kopas spēks. Mantojuma spēks. Kolektīvais spēks.
Dabas spēks. Pilnīgi realizēts spēks. Realizēšanas līdzekļi un metodes. Fiziskais spēks. Nevainības simbols kā spēks un arī kā gods. Vēlme būt nevis vēlme gūt. Negrēkošana. Meditācijas spēks.

IX – Vientuļnieks
Augstākais, Ģēniju un Viedo idejas un tēli. Augstākā atzīšana. Glābēja palīdzība - labdaris, aizbildnis.
Labdara meklējumi sevī. Patiesības, pierādījuma un apliecinājuma teorija. Gadījuma labdarība.

X Laimes Rats
Likteņdzirnas, Pārmaiņu ritenis. Iespēju rats. Iekšējās pārmaiņas. Cikliskums dzīvē. Svētā valoda, Unitāra filosofija. Mentālā Rota. Pārtapšanas komplekss. Pūrs. Fortūnas Rats. Pasaules dzirnavas. Slepeno sistēmu noslēpumi. Mērķis. Virzība pa apli, kāpumi un kritumi.

XI Patiesība
Tikai radošs spēks spēj dot īstenību. Līdzsvars, likums, tā zināšana. Atmaksas likums. Izveidotais - pieņemtais likums. Dinamiskais likums. Izpausmes likumsakarības.
Cilvēciskā vienotā tiesa. Ētiskās dzīves tiesības, noteikumi. Kārtības likums kā iekšējs likums. Taisnīgums, kas mīt katrā. Laicīgs likums (īslaicīgs, mainīgs). Pilsonība. Pieņemtie likumi, nosacītie likumi. Pašapziņa, pacietība, pašpilnveidošanās. Līdzsvars, harmonija. Garīgā Mīlestība.

XII – Pakārtais
Žēlsirdība. Mīlestība uz tuvāko. Upurēšanās. Mesija. 12 dienas un 12 nakts stundas – gaisma un tumsa. Personības komplekss. Nedrīkst ļaunprātīgi pielietot savus talantus.  Enerģijas smelšanās sevī. Brīva dvēsele. Patriotisms. Cēli, bet neauglīgi nodomi. Neatbildēta mīlestība. Jāatbrīvojas no egoisma.

XIII – Nāve
Mūžīgās dzīves princips. Enerģiju maiņas jēga. Metafiziskie nemirstības noslēpumi. Nāve un atdzimšana.
Spēku izmaiņas. Pārmaiņu un saglabāšanās likums. Rašanās jaunās formās. Ik sekunde tevī mirst un dzimst.

XIV – Mērenība
Sieviete - eņģelis ar Sauli pierē. Radīšanas filosofija. Karma. Ētiskums, iekšējā harmonija. Pārdzimstošo dvēseļu harmonija.
Procesu atgriezeniskums. Izmaiņu likums. Sasniegtais atbilstošs ieguldītajam. Dabas dziedinošie spēki. Bezkaislība. Samierināšanās.
Darba un atpūtas līdzsvarošana.

XV - Sātans
Izaicinājums. Vēlmes, kaisles. Mūsos dusošā sātaniskā balss. Apburtais loks. Dzīvības spēka iemiesojums. Instinkti. Zemākais neapzinātais cilvēkā. Demagoģija. Nekārtības. Dzīvnieciskais cilvēkā. Varaskāre, mantrausība. Citu hipnotiska ietekmēšana. Izvirtība. Divas dabas – aktīvā un pasīvā. Ādams ir ierobežots kustībās, Ieva – ierobežota redzējumos. Kompleksu varā esošiem un nomāktiem cilvēkiem šī kārts ļauj atvērties un izpausties.

XVI – Brūkošais Tornis
Loģiski izņēmumi. Loģiski domugraudi filosofijas jomā. Kompleksi filosofiskās pārdomās. Lūgsna par labo izslēdz ļauno.
Spēja atstumt nevajadzīgo Krišanas likuma pārzināšana, zināšana. Krist – tas nav krist materiāli, bet krist nozīmē - krist garīgi. Ja neesi pārliecināts, nekāp virsotnē.

XVII – Zvaigzne
Augstākās, universālās mīlestības intuitīva apjausma. Cerība. Varenais atklāsmju kodekss. Zodiakālo un dabisko sakarību izpratne. Astroloģijas noslēpumi.
Cilvēka intuīcija. Iesvētīšana dabas likumos. Orientēšanās visās dzīves izpausmēs un to izgaismošana tautā. Cerība. Dabas redzamā puse. Liktens noslēpumu lasīšana. Karmas mācība.  
Sieviete ir vīrišķās enerģijas uzturētāja. Nakts un sapņi. Objektīvi skaistais. Estētika. Smalkjūtība. Maigums. Mūzika. Deja. Jaunība, nevainība un naivums. Pandoras ļaunuma lāde.

XVIII – Mēness
Emocionalitāte. Materiālās pasaules ilūzija. Maija. Nejaušais un nosacītais. Dzīve ir teātris. Atspulgs ūdenī. Bagāta iztēle, fantāzijas. Materiāla ieinteresētība. Divdomīgas situācijas. Lamatas. Tukši draudi. Ceļojumi pa ūdeni. Baiļu komplekss. Klusēšana – zelts, noslēpumainība palīdzēs. Saikne ar dzimtu. Lūgsna par ienaidniekiem.

XIX – Saule
Ražīgā patiesība. Laipnības dāvāšana no patiesības (sevis). Cerība ilnveidoties. Patieso būtību, patiesību izpratne. Cilvēciskā laipnība. Raženās patiesības auglis. Aktīvais maģiski iedarbojas uz pasīvo.
Ētiskais uzdevums. Patiesā labdarība. Cilvēces atjaunināšanās. Altruisms. Patiesības meklējumi. Alķīmija manā dzīvē.

XX – Tiesa
Atdzimšana. Jaunās pasaules eksistences nosacījumi. Universālā terapija. Pārmaiņas laikā. Mūžīgās pārmaiņas. Laužot pozitīvo – negatīvo principu, cilvēks neatbilst savai sūtībai, jo lauž dabas ritmus. Nevar atdalīt debesis no zemes.
Jāatbrīvojas no bailēm. Tikai caur patiesību panāk notiekošā izmaiņas un saprot brīvības garu. Lai kas arī nebūtu, tā ir patiesā būtība, kas atbrīvo. Atteikšanās no noziedzīgas dzīves atkarībā no sirdsapziņas balss. Ja nelems cilvēks, lems liktenis. Izvēle ir pašā.

XXI – Pasaule
Absolūto, metafizisko patiesību sintēze. Augstākā no sasniedzamām patiesībām mūsu mentalitātē, arhetipa izpausmes. Prasme pielietot savu uzvaru (pār sevi). Personības vibrācijas unisonā ar evolūcijas akordiem dabā. Darbība ar dabas likumiem savu vēlmju īstenošanā.
Uzvara ir gūstama caur paša atbildību. Saskaņa ģimenē.
Pasaule kā mākslas darbs. Dvēseles attīstības mācība, kas sniedz mācībstundas par to, kā atvērt dzīves slēptās gudrības, kuras nevar iemācīties skolā. Radīšana ir ideālā pārvēršana reālajā. Patiess sirdsapziņas prieks ir saskaņots ar būtību no zemākā uz augstāko. Šī virzība dod patiesi dievišķu laimi.

Uz Augšu